نمایشگاه و کنفرانس بین المللی ترکمن تل 2019

 

به گزارش خبرگزاری دولتی TDH ترکمنستان، نمایشگاه بین المللی ارتباطات از راه دور ، تله متری ، فناوری های اطلاعات و پخش تلویزیون و رادیو ( Turkmentel 2019) و کنفرانس علمی در تاریخ 27 تا 28 نوامبر (6 الی 7 آذر) در عشق آباد برگزار می گردد.

آخرین پیشرفت ها در بخش های ارتباطات از راه دور، تجهیزات، ارتباط بی سیم و پهنای باند ، تجهیزات ضبط صوتی و تصویری حرفه ای ، تولید کابل و لوازم جانبی ، خدمات در حوزه ارتباطات ، تجهیزات ویژه ، لجستیک و غیره ارائه خواهند شد.

این نمایشگاه جهت نشان دادن دستاوردهای ملی فناوری های اطلاعات و ارتباطات و چشم اندازهای توسعه این حوزه ، برای حمایت از فعال سازی مشارکت سودمند بین ترکمنستان و شرکت های پیشرو خارجی برگزار می گردد.

متخصصان برجسته این حوزه پیشنهادات خود را در کنفرانس علمی ارائه می نمایند. شرکت کنندگان در این بخش اطلاعاتی در مورد شرایط ، چشم اندازهای توسعه حوزه ارتباطات دریافت می کنند و همچنین در مورد جنبه های همکاری، نظرات خود را تبادل می کنند.

سایت نمایشگاه: turkmentel.net
سایت کنفرانس:turkmenistantelecoms.com

بالا