همکاری ترکمنستان با «آژانس انرژی بین‌المللی» در مورد انرژی جایگزین

«مراد گلدی مردوف» معاون نخست وزیر در مسائل نفت و گاز، روز جمعه ویدئو کنفرانسی با مدیر اجرایی «آژانس انرژی بین‌المللی» (IEA) «فاتح بیرول» برگزار کرد. با اعلام وزارت امور خارجه ترکمنستان، شرکت‌کنندگان در این نشست، امکان انجام گزارشی مشترک را با «آژانس انرژی بین‌المللی» در مورد چشم انداز بخشهای گاز، نفت و انرژی ترکمنستان، بررسی کردند.

همچنین طرفین، درخواستهای آموزش کارکنان توسط دوره‌های کوتاه‌-مدت با محوریت پیش‌بینی‌های میان مدت و بلندمدت توسعه بازارهای بین المللی انرژی و معرفی فناوری های اثربخشی و «انرژی سبز» را مورد بحث قرار دادند.
در این نشست، تبادل نظر در مورد چشم اندازهای ایجاد و توسعه همکاری ها در مورد منابع تجدیدپذیر و جایگزین نیز صورت گرفت. «آژانس انرژی بین‌المللی» تاسیس سال 1974 است، در پاریس واقع شده و سازمانی خودمختار و بین دولتی است که شامل 30 عضو/دولت است. هدف این سازمان، ترویج امنیت انرژی در بین کشورهای عضو و دیگر کشورهاست.

بالا