همکاری ترکمنستان با USAID برای یافتن بهترین راه حل های آفات کشاورزی

آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) و اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان ترکمنستان (TUIE) با تولید کنندگان ترکمن همکاری می کنند تا بهترین شیوه های هرس درختان میوه، کنترل آفات، مواد مغذی و تولید سیب زمینی و مدیریت پس از برداشت را به اشتراک بگذارند.

این آژانس همچنین در بخش باغبانی با TUIE همکاری داشته است.

 

بالا