همکاری تهران – عشق آباد در زمینه حمل و نقل

وزیر امور خارجه ترکمنستان راشد مردوف روز سه شنبه با وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران محمد اسلامی نشست آنلاین برگزار کرد.

موضوعات جاری به ویژه توسعه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها، از محورهای این گفتگو بود.

طرفین تأکید ویژه ای بر گسترش همکاری های حمل و نقل و ترانزیت و حفظ ارتباط پایدار حمل و نقل ریلی بین کشورها داشتند. وزیران همچنین بر نقش حیاتی کمیسیون همکاری اقتصادی دولت ترکمنستان- ایران در زمینه تقویت هر چه بیشتر روابط دو جانبه تأکید کردند.

طرفین همچنین در مورد همکاری در زمینه حمل و نقل و ارتباطات، صنعت، کشاورزی و مدیریت آب به تبادل نظر پرداختند.

بالا