همکاری عربستان سعودی با ترکمنستان در زمینه انرژی

ویدئو کنفرانسی در مورد همکاری سرمایه گذاری در دفتر مرکزی مجتمع نفت و گاز ترکمنستان برگزار شد و نمایندگان «ترکمن گاز» و Türkmenhimiýa، بانک امور خارجی اقتصادی ترکمنستان و شرکت عربستانی Somo Al Mamlakah در این جلسه پیرامون شراکت در سیستم سرمایه گذاری به تبادل نظر پرداختند.

طرف ترکمن به شرکت عربستانی پیشنهاد داد در ساخت خط لوله TAPI مشارکت کند و کمپانی Somo Al Mamlakah نیز آمادگی خود را برای سرمایه گذاری بلندمدت اعلام داشت.

بالا