"هنر سنتی بافتن فرش‌های ترکمن" برای ترکمنستان ثبت جهانی شد

 

 

به گزارش "بیزینس " در چهاردهمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در بوگوتا پایتخت کلمبیا، پرونده " هنر سنتی بافتن فرش‌های ترکمن" که از سوی ترکمنستان ارائه شده بود، با کسب نظر موافق اعضای این کمیته، در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو ثبت جهانی شد.

رئیس جمهور ترکمنستان در پیام تبریکی به بافندگان فرش و مردم ترکمنستان گفت: " قرار گرفتن هنر ملی فرش بافی ترکمن در لیست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به وضوح ثابت می کند که جامعه جهانی فرش های متحیر کننده ما را به عنوان یک اثر هنری به رسمیت می شناسد."

به ابتکار ترکمنستان شهرهای باستانی مرو ، کهنه‌گرگانج و نیسا در فهرست میراث جهانی یونسكو قرار گرفته اند.

بالا