اعضای هیات مدیره:

رمضان بهرامی 
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان، عضو هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی گلستان، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان
مجید محمدنژاد
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان، مدیرعامل گروه سرمایه گذاري صنعتی بازرگانی آریان کالاي توس، رئیس هیات مدیره گهرکالای شرق

    

    بهمن ایری

 مدیرعامل و عضو هيات مدیره شرکت تعاونی سبز دشت مروارید وارنا، رئيس هيات مدیره شرکت بارزگانی نگين درخشان تجارت گلستان،رئيس انجمن جوانان کارآفرین استان گلستان

بالا