ورود 110 دستگاه «کاماز» روس به بندر ترکمن باشی

 

 

به گزارش "گلدن گیت"، 110 وسیله نقلیه موتوری، از جمله کامیون های سوخت گیری و سایر انواع تجهیزات تولید شده توسط شرکت معروف روسی KAMAZ با کشتی به بندر بین المللی ترکمن باشی تحویل داده شد.

کامیون های جدید در بین وزارت خانه ها و ادارات کشور اعم از وزارت کشاورزی و حفاظت از محیط زیست ، وزارت ساختمان و معماری، آژانس های "Türkmensenagat" و Türkmenaragatnaşyk وزارت صنعت و ارتباطات ، کمیته دولتی صنایع آب ، شرکت دولتی ترکمن ژئولوژی، کنسرن دولتی Turkmenhimiya، مجتمع پالایشگاه های نفت ترکمن باشی و بندر بین المللی دریایی توزیع خواهد شد.

براساس توافقات، ترکمنستان حدود 2000 دستگاه از انواع مختلف کاماز خریداری خواهد نمود. کامیون ها به صورت مرحله ای به ترکمنستان تحویل داده خواهند شد.

 

بالا