رشد ۴۰درصدی صادرات ایران به اعضای اکو

از ابتدای سال تا پایان مرداد، ۹میلیون و ۱۰۷هزار و ۴۰۲ تن کالا به ارزش ۶میلیارد و ۸۹۳میلیون و ۸۶۹هزار و ۴۵۱ دلار، بین ایران و ۹ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو تبادل شد که این میزان نسبت به ۵ ماه نخست سال قبل، ۳۹درصد افزایش داشته است.
▪️ترکیه با خرید ۳میلیون و ۶۸۲هزار تن کالا به ارزش ۲میلیارد و ۳۲۸میلیون دلار و رشد ۱۱۰درصدی
▪️افغانستان با یک‌میلیون و ۲۵۶هزار تن به ارزش ۶۴۰میلیون و ۵۷۳هزار  دلار و کاهش ۲۵درصدی
▪️پاکستان با یک‌میلیون و ۷۸هزار تن به ارزش ۴۷۴میلیون و ۷۵۱هزار دلار و رشد ۱۳درصدی
سه مقصد اول صادرات کالاهای ایرانی به اعضای سازمان همکاری اقتصادی اکو بودند و بعد از آن آذربایجان با ۲۹۶میلیون دلار، ترکمنستان با ۱۶۶میلیون دلار، ازبکستان با ۸۸میلیون دلار، قزاقستان با ۲/ ۶۱میلیون دلار، تاجیکستان با ۶/ ۴۵میلیون دلار و قرقیزستان با ۴/ ۱۸میلیون دلار قرار دارند.
▫️ترکیه با فروش ۲میلیارد و ۱۶۶میلیون و ۳۲۶هزار دلار و رشد ۲۱درصدی
▫️پاکستان با  فروش ۴۲۹میلیون و ۳۳۹هزار دلار و رشد ۳۷۵درصدی
▫️ قزاقستان با ۷۸میلیون و ۴۲۳هزار دلار و رشد ۱۷۴درصدی
سه کشور اول طرف معامله با ایران در بین اعضای سازمان همکاری اقتصادی اکو برای تامین نیازهای کشورمان بودند و پس از آن ازبکستان با ۶/ ۳۲میلیون دلار، تاجیکستان با ۲/ ۲۶میلیون دلار، آذربایجان با ۳/ ۱۵میلیون دلار، ترکمنستان با ۴/ ۱۴میلیون دلار، افغانستان با ۴/ ۱۰میلیون دلار و قرقیزستان با ۷/ ۲میلیون قرار دارند.

راههای ارتباطی با ما:
t.me/irtkcc
Www.irtkcc.com
Instagram.com/irtkcc

بالا