وضعیت پایانه های مرزی جاده ای

طی انتشار خبرهایی در خبرگزاری های گوناگون مبنی بر فعالیت پایانه های مرزی ایران - ترکمنستان که در روز گذشته منتشر شد، پیگیری های صورت گرفته توسط روابط عمومی اتاق مشترک ایران - ترکمنستان جهت اطلاع از صحت این اخبار نشان داد که این اخبار صحیح نمی باشند و تمامی پایانه های مرزی جاده ای با ترکمنستان بسته است و تا اطلاع ثانوی خبری حاکی از باز شدن این پایانه ها نیست.

بالا