کنفرانس بین‌المللی «کریدورهای حمل‌ونقل و ترانزیتی بین‌المللی؛ پیوستگی و توسعه 2023» در عشق آباد ترکمنستان به پایان رسید.

کنفرانس بین‌المللی با نام راهروهای حمل و نقل و ترانزیتی بین‌المللی، پیوستگی و توسعه» که در عشق آباد چند روز قبل آغاز شده بود، به پایان رسید.

در چارچوب این کنفرانس با هدف تقویت همکاری‌های موجود و برقراری روابط با شرکت‌های جدید حدود 100 نشست دوجانبه برگزار و 26 قرارداد امضا شد.

شرکت‌کنندگان در جلسات عمومی این کنفرانس چالش‌های جدید پیش‌روی بخش حمل و نقل و لجستیک کشورهای جهان و همچنین چشم‌انداز تعمیق روابط سودمند دوجانبه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در این زمینه، بر موضوعات مرتبط با هاب‌هایی ترانزیتی چندوجهی کشورها، تحول بازار خدمات حمل و نقل و لجستیک در شرایط دیجیتالی شدن حوزه اقتصاد، نقش همکاری بخش دولتی و خصوصی و سایر زمینه‌ها تاکید شد.

در حاشیه این کنفرانس گفت‌وگوهایی با موضوع «حمل و نقل به عنوان عاملی در اقتصاد پایدار، صلح و ثبات – دیدگاه جوانان»، میزگردهایی با نام «مسیر چندوجهی آسیای مرکزی، قفقاز جنوبی و آناتولی» (CASCA+)، «ایجاد سیستم لجستیکی مدرن و ساده‌سازی روند حمل و نقل بین کشورهای آسیای مرکزی و کره جنوبی» و همچنین دومین جلسه کمیسیون حمل و نقل جاده‌ای «ترکمنستان – رومانی» برگزار شدند.

هدف از این کنفرانس، افزایش سطح آگاهی در مورد فرصت‌های جدید در زمینه حمل و نقل بین‌المللی و شناسایی زمینه‌های اولویت‌دار برای ایجاد مشارکت ‌های بلندمدت به شمار می‌رود.

بالا