پروژه تسهیل تجارت با مرکز تجارت بین الملل

وزارت امور خارجه ترکمنستان یک نشست ویدئویی در مورد اجرای پروژه بودجه اتحادیه اروپا از مرکز تجارت بین الملل  (ITC) با عنوان " آسیای میانه -آماده برای تجارت : پشتیبانی از تجارت بین الملل در آسیای میانه" برگزار کرد.

شرکت کنندگان در این جلسه در مورد مؤلفه های اصلی پروژه ITC بحث کردند. این پروژه با هدف تقویت پتانسیل ملی در حوزه تجارت، بهبود رقابت و اتخاذ استراتژی های جدید تجاری، به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط انجام شده است.

شرکت کنندگان خواستار تهیه یک برنامه عملی برای اجرای آن شدند. طرفین همچنین درمورد رفتارها و چالش های اقتصاد جهانی بحث و گفتگو کردند و نظرات خود را در مورد توسعه یکپارپگی اقتصادی بیان نمودند.

کارشناسان بین المللی ITC، نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات ترکمنستان از جمله وزارت تجارت، اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان، بانک مرکزی ترکمنستان در این جلسه حضور داشتند.

بالا