پزشکان در «ترکمن آباد» برای دیدار «سازمان بهداشت جهانی» و تعدیل نیرو آماده می‌شوند


ترکمن آباد آماده استقبال از هیئت اعزامی سازمان بهداشت جهانی می شود. بخش ویژه «بیمارستان بیماری های واگیردار»، مختص شهروندانی است که تازه به خاک ترکمنستان وارد شده‌اند و یا موارد مشکوک ابتلا به کووید-19 در آن نگهداری می شوند و به غیر از نگهبانان و کارکنان، فرد دیگری اجازه ورود به منطقه قرنطینه را ندارد. برخی موارد مرخص شده اند تا در منزل و تحت نظر پرستاران باشند و برخی دیگر به بخش مخصوص و مجهزی در بیمارستان Garzshsyzlyk منتقل شده اند.

پزشکان، کمک یاران و پرستاران دوره هایی مربوط به پیشگیری، تشخیص و درمان همه گیری را گذرانده اند. همچنین تجهیزات پزشکی و لوازم حفاظت فردی برای پرستاران در نظر گرفته شده است.
یکی از پزشکان می‌گوید: «لوازم و ماسکهایی که برایمان ارسال شده را بار اولی بود که می دیدم. تجهیزات، بازشده و نصب‌شده به دستمان رسید و اجازه استفاده از لوازم محافظت فردی هم تا اطلاع ثانوی به ما داده نشد».

تشک، بالش و روکش تختها همچنان بسته بندی باقی مانده اند و به نظر می رسد پیش از سررسیدن هیئت سازمان بهداشت جهانی مورد استفاده قرار بگیرند.

در همین حین، کارکنان بیمارستان ها خبرهایی را حاکی از تعدیل نیرو شنیده اند. دفتر استانی وزارت صنعت بهداشتی و پزشکی، تصمیمی را به منظور تعدیل 2 نفر در هر بخش موسسات پزشکی منطقه اتخاذ کرده است. متخصصین با سابقه حرفه ای کمتر از هفت سال برای تعدیل نیرو پیشنهاد شده اند. مقامات رسمی وزارت بهداشت نیز بیان داشته اند: زمانی که وضعیت اقتصاد جهانی بهبود پیدا کرد، کارکنانی که قراردادشان فسخ شده در اولویت استخدام قرار می گیرند.

بالا