پست‌های مرزی ایران و ترکمنستان بسته شد.

فعالیت پست‌های مرزی ایران و ترکمنستان برای جلوگیری از گسترش ویروس «کرونا» متوقف شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در بیشکک، مرزهای مشترک ایران و ترکمنستان برای جلوگیری از گسترش ویروس «کرونا» بسته شد.

فعالیت پست‌های مرزی به طور کامل متوقف و تردد شهروندان 2 کشور ممنوع شد.

مرزبانان ترکمنستان ملزم به استفاده از تجهیزات پیشگیری پزشکی نظیر ماسک شدند.

همچنین وزارت امور خارجه ترکمنستان از سفیر ایران در «عشق آباد» خواست تا شهروندان ایران از جمله ساکنان مناطق مرزی به خط مرزی نزدیک نشوند.

بسیاری از محصولات غذایی ترکمنستان از ایران وارد می‌شود که توقف فعالیت پست‌های مرزی منجر به گران شدن آن محصولات می‌شود.

بالا