نمایندگان گمرک ترکمنستان و گرجستان در نشستی مجازی در مورد پنجره واحد تجاری، پیاده‌سازی و بهره‌برداری از آن تبادل تجربه کردند.متخصصان گمرک دولتی ترکمنستان و نمایندگان اداره گمرک و وزارت دارایی گرجستان نشست مجازی برگزار کردند.

در این نشست که به ابتکار «دولت مراداف» سفیر ترکمنستان در تفلیس سازماندهی شد، موضوع پنجره واحد تجاری و پیاده سازی و بهره برداری از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست، افسران گمرک گرجستان تجربه استفاده از این سیستم را به اشتراک گذاشتند.

طرفین در مورد تعدادی از موضوعات مورد علاقه دوجانبه و توسعه بیشتر همکاری‌ها و تبادل تجربیات بین مقامات گمرک ترکمنستان و گرجستان به تفصیل گفت و گو کردند.

بالا