پیام تبریک رئیس اتاق مشترک در پی انتصاب سفیر جدید ایران در ترکمنستان

 

بالا