سردار بردی محمداف رئیس جمهور ترکمنستان روز پنجشنبه در سخنرانی خود در اجلاس سران آسیای میانه در شهر چولپون آتا در قرقیزستان گفت که لازم است مجمع تجاری هدفمند در کشورهای آسیای مرکزی راه اندازی شود.

بردی محمداف با اشاره به اهمیت همکاری در تولید آسیای مرکزی گفت: "کشورهای ما دارای منابع طبیعی گسترده و پتانسیل صنعتی و فناوری قوی هستند که گرد هم آوردن آنها و ایجاد خطوط مشارکت تولیدی و "کریدورهای یکپارچه سازی" موضوع مهمی است. به گزارش رسانه رسمی ترکمنستان، وی افزود که تجارت خصوصی در اینجا نقش مهمی دارد. رئیس ترکمنستان اظهار داشت که راه اندازی این مجامع تجاری بستری را برای کارآفرینان آسیای مرکزی فراهم می کند تا به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به طور مستقل طرح های مشارکتی را در جایی که برای آنها سودآور و مصلحت است ایجاد کنند. بردی محمداف در این اجلاس گفت: "در این راستا، ما پیشنهاد می کنیم به ایده ای که در آخرین نشست مشورتی ایجاد شورای همکاری تجاری کشورهای آسیای مرکزی بیان شد، بازگردیم." رئیس جمهور ترکمنستان همچنین با بیان اینکه موسسات تجاری و مالی بین المللی به آسیای مرکزی علاقه مند هستند، گفت: "آنها پتانسیل و ارزش ژئواکونومیکی آن را درک می کنند." رئیس جمهور بردی محمداف افزود: "ما همه فرصت ها را داریم تا محیطی راحت برای کارآفرینی ایجاد کنیم، تا آن را از موانع غیرضروری و اغلب قدیمی رها کنیم تا آسیای مرکزی را برای سرمایه گذاری جدی و بلندمدت جذاب کنیم.

" چهارمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی با حضور رئیس جمهور ترکمنستان، صدیر جپاروف رئیس جمهور قرقیزستان، شوکت میرضیایف رئیس جمهور ازبکستان، قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور قزاقستان و امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان برگزار شد. آنها پس از این اجلاس بیانیه مشترکی را تصویب کردند.

بالا