پیش بینی افزایش روند مبادلات تجاری متقابل کشورهای خزر تا سال 2025

 

کشورهای ساحلی دریای خزر می توانند مجموع  مبادلات متقابل تجاری بین خود را تا 4 میلیارد دلار در بخش کالاهای مصرفی بجز حوزه انرژی افزایش دهند. این موضوع در همایش بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ (SPIEF)، توسط معاون وزیر توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه بیان گردید. به گفته وی، محاسبات انجام شده توسط وزارت توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه گویای این مطلب است.

 

شورهای ساحلی دریای خزر می توانند مجموع  مبادلات متقابل تجاری بین خود را تا 4 میلیارد دلار در بخش کالاهای مصرفی بجز حوزه انرژی افزایش دهند. این موضوع در همایش بین المللی اقتصادی سنت پترزبورگ (SPIEF)، توسط معاون وزیر توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه بیان گردید. به گفته وی، محاسبات انجام شده توسط وزارت توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه گویای این مطلب است.

برای این منظور، پنج کشور  حوزه دریای خزر  شامل جمهوری اسلامی ایران ،  ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و  فدراسیون روسیه  نیازمند ایجاد یک ساز و کار اقتصاد جدید منطقه ای هستند،  در این ساختار پیشنهادی ، ارتقاء نوسازی سازه‌ها، حذف موانع گمرکی و مرزی و همچنین جذب سرمایه گذاران جدید، توسعه حمل و نقل و گسترش تجارت در منطقه خزر بایستس مورد توجه قرار گیرد .

معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه می‌گوید، برخی از کشورها قبل از این به این مسئله پرداخته و امکانات حمل و نقل را با ظرفیت اضافی ایجاد کرده اند و بقیه کشورها نیز باید با سرمایه گذاری در ایجاد زیرساخت ها مانند بنادر، جاده، راه آهن، و همچنین ایجاد مجتمع های ذخیره سازی و توزیع کالا، پایانه‌های گمرکی را نیز افزایش دهند.

اقتصاد جدید دریای خزر نیز نیاز به حذف موانع اداری و قوانین و مقررات بین کشورها، معرفی رژیم های خاص اداری ( بطور مثال ایجاد مسیرهای سبز گمرکی در مرز بین کشورهای  حوزه خزر)، هماهنگ سازی قوانین، مقررات و تعرفه‌ها، دارند  و بدون انجام این تغییرات توسعه تجاری در این منطقه ممکن نیست.

وی در ادامه اظهار داشت که تا اواسط سال 2020، ترانزیت محموله در امتداد مسیر شمال- جنوب (راهرو شامل مسیرهای خزر) می تواند به 17 میلیون تن برسد که 5.2 برابر بیشتر از حجم فعلی است و با در نظر گرفتن افزایش پیش بینی شده در پایگاه مبادلات تجاری متقابل کشورهای منطقه، حجم حمل و نقل و ترانزیت کالا در این کریدور میتواند تا سال 2030 به میزان 30 میلیون تن افزایش یابد.

وی در پایان گفت که در عین حال با اتصال مسیرها و تعرفه‌های سطح بندی شده ، کشورهای ساحلی دریای خزر، میتوانند به آسانی و صرف هزینه و طول زمانی کمتر محموله را از سنگاپور به فنلاند حمل نمایند. معاون وزیر توسعه اقتصادی روسیه معتقد است که امروز به نظر می رسد این کار غیر واقعی باشد، اما می تواند در آینده نزدیک با برطرف نمودن مشکلات موجود، به یک واقعیت تبدیل شود.

 

بالا