کارشناسان سازمان جهانی مالکیت فکری «WIPO»و متخصصان ترکمن درباره مسائل همکاری به گفتگو نشستند

مطالب مربوط به اشتراک گذاشتن تجربه در زمینه مالکیت معنوی و حمایت از کپی رایت و همچنین تدوین برنامه ها و مطالب آموزشی با محوریت استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات در نشست ویدیویی که در وزارت امور خارجه برگزار شد مورد بحث قرار گرفت.

کارشناسان سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) ، نمایندگان وزارتخانه ها و ادارات کشور و رسانه ها در این نشست شرکت کردند.

این کنفرانس ویدئویی با هدف گسترش پایگاه حقوقی IP در ترکمنستان، به ویژه، پیوستن کشور به پیمان مراکش برای تسهیل دسترسی به آثار منتشر شده برای افرادی که نابینا هستند یا بینایی آن ها دچار مشکل می باشد و همچنین کنوانسیون رم برای حمایت از مجریان، تولید کنندگان آواشناسی و سازمان های پخش، تمرکز داشت.

در این کنفرانس بحث جالبی در مورد بهترین شیوه ها برای حل مسائل نظارتی مربوط به حقوق IP صورت گرفت. توجه ویژه ای به ثبت قانونی و حمایت از حق چاپ در ترکمنستان شد همچنین برنامه های آموزشی و معاهدات موجود در WIPO نیز در نظر گرفته شد.

در چارچوب این جلسه، نمایندگان دانشگاه ها و پژوهشگاه های ترکمنستان تجربه خود را در استفاده از استانداردهای بین المللی در زمینه سیاست های مالکیت فکری به اشتراک گذاشتند.

در طول ویدئو کنفرانس، کارشناسان WIPO برنامه های آموزشی متنوعی ارائه دادند که برای گسترش دانش و مهارت در زمینه مالکیت معنوی استفاده می شود. ایشان، تأکید کردند که یادگیری از راه دور روشی بسیار کاربردی است و بر تمایل برای کمک به ترکمنستان در تهیه برنامه های آموزشی، ادامه پیشرفت حرفه ای و ارائه کمک های آموزشی در این راستا تأکید شد.

در طی این تبادل نظر، تأکید بر پتانسیل بالای مشارکت ها، چشم انداز گسترش همکاری در زمینه اجرای برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور مورد تاکید قرار گرفت.

علاوه بر این، شرکت کنندگان در این جلسه دیدگاه های خود مبنی بر الحاق به کنوانسیون رم برای حمایت از مجریان، تولید کنندگان آواشناسی و سازمان های پخش را به تبادل گذاشتند.

ترکمنستان قانون کپی رایت و حقوق مربوط به آن را به تصویب رساند، همچنین قوانینی را در این زمینه بهبود می بخشد تا بتواند آن را با حقوق بین الملل مطابقت دهد.

با توجه به اهمیت روزافزون حمایت از حق چاپ، با توجه به تغییرات مداوم در حوزه تجارت و فناوری، یادآور شد كه طرف ترکمنستانی آماده است تا همه پیشنهادات دریافتی را برای گسترش همکاری مورد بررسی و مطالعه قرار دهد.

در پایان این کنفرانس، شرکت کنندگان ابراز تمایل کردند که بتوانند تبادل تجربه ای را با WIPO و سایر سازمان های بین المللی در این زمینه ایجاد کنند.

 

بالا