رسانه ترکمنستانی گزارش داد که این کشور ۱۴۹ میدان و میعانات گازی با ذخایر بیش از ۴.۹۷ تریلیون متر مکعب کشف کرده است.

روزنامه روسی زبان «دولت ترکمنستان بی طرف» اعلام کرده است که ۱۴۹ میدان و میعانات گازی با ذخایر چهار میلیون و ۹۷۰ هزار و ۷۶۸ میلیون مترمکعب در ترکمنستان کشف شده که ۱۳۹ میدان در خشکی و ۱۰ میدان در فلات خزر است.

این گزارش نوشت: ۵۴ میدان با ذخیره بیش از ۲.۶ میلیارد متر مکعب در حال توسعه، ۱۱ میدان برای توسعه، ۷۳ میدان در مرحله اکتشاف و ۱۱ میدان در مرحله حفاظت است.

این روزنامه همچنین تاکید می کند که شرکت های دولتی "ترکمن گاز"، "ترکمن نفت" و شرکت دولتی "ترکمنژئولوژی" در این کشور گاز تولید می کنند، در حالی که بیش از ۸۰ درصد از کل تولید گاز متعلق به "ترکمن گاز" است.

ترکمنستان از نظر ذخایر گاز طبیعی در کنار روسیه، ایران و قطر جزو چهار کشور برتر جهان است. چین بزرگترین خریدار گاز ترکمنستان است.

بالا