صندوق بین‌المللی پول در نظر دارد در جهت اصلاح بودجه و بازنگری سیستم مالیاتی با کمک دفتر منطقه‌ای این سازمان به ترکمنستان کمک فنی ارائه کند.

صندوق بین‌المللی پول در نظر دارد در جهت اصلاح بودجه و بازنگری سیستم مالیاتی با کمک دفتر منطقه‌ای این سازمان به ترکمنستان کمک فنی ارائه کند.

«جهاد آزور» مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین المللی پول در نشست آنلاین با «محمدگلدی سرداراف» وزیر دارایی و اقتصاد و «مردان پالوانوف» معاون رئیس بانک مرکزی ترکمنستان این موضوع را اعلام کرد.

آزور تاکید کرد: اقدام مشترک در این راستا باید در چارچوب اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باشد که به تحقق ظرفیت منابع عظیم ترکمنستان کمک کند.

«چاد اشتاینبرگ»، رئیس هیئت صندوق بین‌المللی پول ترکمنستان که در این نشست حضور داشت، خاطرنشان کرد که این سازمان به جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به اقتصاد این کشور به منظور ارائه پشتیبانی اطلاعاتی مناسب ادامه خواهد داد.

وزیر دارایی و اقتصاد ترکمنستان نیز به شرکت کنندگان در این جلسه از توسعه سیستم مالی ملی، اقدامات انجام شده برای تضمین امنیت غذایی و حفظ وضعیت اقتصادی با ثبات در این کشور در ارتباط با همه‌گیری ویروس کرونا خبر داد.

وی ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های این کشور با صندوق بین المللی پول تقویت خواهد شد و حمایت‌های فنی برای بهبود سیستم حسابداری ملی، تنظیم سیاست‌های پولی و محاسبه شاخص‌های کلان اقتصادی مطابق با استانداردهای بین المللی انجام خواهد شد.

بالا