گردهمایی مشترک فعالین اقتصادی ایران و ترکمنستان و نمایشگاه تولیدات صنعتی استان آخال کشور ترکمنستان در مشهد برگزار می گردد.

به استحضار می رساند پیرو حضور هیات 80 نفره از مقامات، تجار و تولیدکنندگان کشور ترکمنستان با محوریت استان آخال در مشهد، اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان با مشارکت سازمان های دولتی استان خراسان رضوی درنظر دارد گردهمایی مشترک فعالین اقتصادی ایران و ترکمنستان را در روز دوشنبه مورخ 04/06/1398 از ساعت 16الی 18 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار نماید.

شایان ذکر است که هم زمان با این همایش، نمایشگاه تولیدات صنعتی استان آخال کشور ترکمنستان از تاریخ 3 الی 5 شهریور به مدت سه روز در روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17 الی 21 و در روز دوشنبه با توجه به برگزاری همایش از ساعت 18 الی 22 در محل نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می گردد.

لذا دعوت به عمل می آید ضمن بازدید از نمایشگاه مذکور در گردهمایی فعالین اقتصادی دوکشور نیز شرکت فرمایند.

ضمناً متقاضیان حضور در این نمایشگاه در قالب کاتالوگ شو می توانند درخواست کتبی خود را به همراه حداکثر 20 نسخه از کاتالوگ شرکت به زبان های فارسی-انگلیسی، یا  فارسی-ترکمنی یا روسی تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 03/06/98 به نمایشگاه بین المللی مشهد ارسال نمایند.

 

جهت ثبت نام در همایش: ارسال مشخصات به واتس آپ یا تلگرام 09209502798

بالا