با عنایت به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در روز یک شنبه مورخ 1400/07/18، گزارشات عملکرد اتاق، مالی 1398، مالی 1399 و نتیجه کمیته ماده 27 مورخ 11/07/1400 تقدیم حضور می گردد
دانلود از طریق لینک های زیر

نتیجه کمیته ماده 27: https://uupload.ir/view/نتیجه_کمیته_ماده_27_yg0k.docx/
گزارشات عمومی اتاق: https://uupload.ir/view/اطلاع_رسانی_عمومی_اعضا_a4wh.rar/

بالا