با عنایت به برگزاری نوبت دوم مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در روز یک چهارشنبه مورخ 1400/08/12، گزارشات عملکرد اتاق، مالی 1398، مالی 1399 و نتیجه کمیته ماده 27 مورخ 1400/08/05 تقدیم حضور می گردد
دانلود از طریق لینک های زیر

https://uupload.ir/view/گزارش_عملکرد_اتاق_bii7.pdf/

https://uupload.ir/view/گزارش_صورت_مالی_1398_aekp.pdf/

https://uupload.ir/view/گزارش_صورت_مالی_1399_0bcl.pdf/

https://uupload.ir/view/نتیجه_کمیته_ماده_27_iom.pdf/

 

 

بالا