مجید محمدنژاد ضمن معرفی اتاق بازرگانی ایران – ترکمنستان، چشم انداز و اهداف این اتاق را بیان کرد و از خدمات این اتاق و ظرفیت های تجاری ترکمنستان و اعضای فعال این اتاق توضیحاتی را برای شرکت کنندگان در این جلسه بیان کرد. سپس به بررسی ساختار های سیاسی  و راهکار های تجارت با ترکمنستان پرداخت و با توضیحاتی در باره اقتصاد ترکمنستان و اهمیت بازار ترکمنستان، آمار های تحلیلی از صادرات و واردات ایران و ترکمنستان را ارائه دادند و در پایان به بررسی موانع و مشکلات تجارت با ترکمنستان پرداختند و اطلاعاتی در این خصوص در اختیار حضار گذاشتند.

آقای بیگزاده مدیر امور بین المل اتاق اراک ضمن معرفی ظرفیت های صادراتی استان مرکزی، این استان را پایتخت صنعتی ایران نامید. سپس ایشان به بیان ظرفیت های شهرستان دلیجان که به عنوان قطب ایزوگام کشور، شهرستان خمین به عنوان قطب تولید تریکو و ظرفیت های پالایشگاه ها از جمله پالایشگاه نفت امام پرداختند.

همچنین ایشان خلاصه ای از صادرات این استان را در سال های گذشته مورد بررسی قرار داده و آمادگی اتاق بازرگانی اراک را برای توسعه همکاری ها با اتاق بازرگانی ایران – ترکمنستان را اعلام کردند.

بالا