گسترش روابط ترکمنستان و انگلیس در زمینه تجارت و اقتصاد

 

«محمد گلدی سرداراف» وزیر دارایی و اقتصاد ترکمنستان، در رأس هیأتی متشکل از اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان ترکمنستان، با شرکت انگلیسی JCB تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

این دیدار در ساختمان وزارت دارایی ترکمنستان، برگزار شد.

این سند همکاری را وزیر دارایی و اقتصاد و «دوران خدای بردیف» رئیس اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان و با حضور «آلن هیتون» کاردار سفارت انگلیس، امضا کردند.

بنابراین ، هیئت ترکمنی علاقه خود را برای خرید محصولات JCB برای شرکت‌های عضو اتحادیه ابراز داشتند.

سردار اف گفت از توسعه بخش تجاری کشور حمایت می‌کند و تسهیل ارتباطات تجاری بین شرکت انگلیسی و نهاد تجاری ترکمنستانی را در نظر دارد.

بالا