گسترش همکاری ترکمنستان و روسیه در زمینه کشتی سازی

معاون رییس کمیته روابط خارجی روسیه، اندری هلتوکف با معاون رییس خطوط دریایی ترکمنستان، انادوردی کاسایف جلسه ای آنلاین برگزار کرد.

در این جلسه طرفین در مورد امکان گسترش همکاری ها در زمینه کشتی سازی بحث و گفتگو کردند.

این مقامات در رابطه با احتمال افتتاح مسیرهای جدید لجستیکی بین بندر ترکمن باشی و بنادر روسیه واقع در سواحل دریای خزر و احتمال همکاری صنعتی بین کشتی سازی های دو کشور به گفتگو نشستند.

در نتیجه این مذاکرات، توافق نامه ای در رابطه با همکاری بین شرکت کشتی سازی JSC و کارخانه کشتی سازی بالکان در ترکمنستان امضا شد.

بالا