گسترش همکاری های اقتصادی پکن – عشق آباد

مذاکره ای بین وزارت امور خارجه چین و ترکمنستان روز پنجشنبه به صورت ویدیو کنفرانس برگزار گردید.

طبق اظهارات وزارت امور خارجه ترکمنستان، هیأت ترکمنستان به ریاست معاون وزیر امور خارجه وفا حاجی اف و طرف چینی به ریاست لی یوچنگ معاون وزیر امور خارجه اداره می شدند.

شرکت کنندگان این نشست در رابطه با طیف گسترده ای از موضوعات همکاری دو جانبه، از جمله همکاری در چارچوب سازمان های بین المللی به گفتگو نشستند. همچنین دیپلمات ها بر اهمیت ویژه افزایش تماس ها و برگزاری جلسات سطح بالا تأکید کردند.

آن ها در مورد موضوعات مرتبط با برنامه های منطقه ای و بین المللی مانند همه گیری ویروس کرونا صحبت کردند.

اقتصاد، تجارت، نفت و گاز، ارتباطات از راه دور، مراقبت های بهداشتی، علمی، آموزشی و فرهنگی به عنوان اولویت های همکاری معرفی شدند.

طرفین همچنین برای برگزاری نشست کمیته همکاری ترکمنستان و چین در آینده نزدیک به توافق رسیدند.

بالا