گفتگوی ترکمنستان در مورد اقدامات پیشگیری از بیماری کروناویروس با WHO

نشستی ویدیویی با رئیس دفتر سازمان بهداشت جهانی در اروپا دکتر هانس كلوژ، روز جمعه در دفتر سازمان ملل در عشق آباد برگزار شد.

نمایندگان وزارت امور خارجه ترکمنستان، وزارت بهداشت و درمان و صنایع پزشکی ترکمنستان و رئیس دفتر کشوری WHO در ترکمنستان افراد حاضر در جلسه بودند.

شرکت کنندگان در این نشست، نظرات خود را در مورد لزوم اتخاذ و اجرای اقدامات مشترک همه کشورها برای مقابله با کرونا ویروس، با یکدیگر تبادل کردند.

طرفین به طور خاص به اقدامات به موقع اتخاذ شده توسط ترکمنستان در جلوگیری از شیوع ویروس جدید در این کشور تأکید کردند. همچنین تأکید کردند که ترکمنستان دارای زیرساخت های مدرن و تجربه لازم برای جلوگیری از بیماری های عفونی و غیر عفونی و توسعه چند جانبه مراقبت های بهداشتی می باشد.

بالا