گفتگوی ترکمن ها و مؤسسات مالی ژاپن درباره همکاری در حوزه سرمایه گذاری

روز دوشنبه نشست ویدیویی در بانک امور اقتصاد خارجی ترکمنستان با نمایندگان بیمه صادرات و سرمایه گذاری نیپون (NEXI) ، آژانس اعتباری صادراتی دولت ژاپن برگزار شد.

شرکت کنندگان در این نشست نظرات خود را در مورد اجرای توافق های موجود در زمینه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری و چشم انداز آینده در این زمینه به اشتراک گذاشتند.

از جمله زمینه های مربوط به همکاری بین نمایندگان تجاری دو کشور می توان به صنایع شیمیایی، صنعت پالایش نفت و گاز، صنعت برق، بخش حمل و نقل و ارتباطات، معرفی فن آوری های پیشرفته، کشاورزی و سایر صنایع اشاره کرد.

در این راستا، طرفین به تجربه موفق ترکمنستان و ژاپن در اجرای پروژه های مشترک زیرساختی اشاره کردند که در آن NEXI خدمات بیمه ای را ارائه می داد.

موافقتنامه های وام بین بانک امور خارجه ترکمنستان و بانک همکاری بین المللی ژاپن (JBIC)، که در سالهای اخیر با هدف تأمین بودجه ساخت تأسیسات پیشرفته در مجموعه نفت و گاز، تولید نیروی برق و صنایع شیمیایی به امضا رسیده است؛ به عنوان نمونه ای از این همکاری ها می توان اشاره کرد.

تا به امروز، کنسرن دولتی ترکمن شیمی و ترکمن گاز، پنج پروژه با ارزش کلی 3.63 میلیارد دلار با مشارکت NEXI اجرا کرده اند. به دستور وزارت نیروی ترکمنستان، هم اکنون شرکت های ژاپنی در حال ساخت نیروگاه توربین گازی با ظرفیت 432 مگاوات در استان لباب هستند.

بالا