در دیدار وزرای امور خارجه قزاقستان و ترکمنستان در «نورسلطان» بر علاقه متقابل دو کشور برای تقویت بیشتر روابط دوجانبه تاکید شد.

«مختار تلئوبردی» وزیر امور خارجه قزاقستان و«رشید مرداف» وزیر امور خارجه ترکمنستان مسائل مختلف همکاری بین دو کشور را بررسی کردند.

در این دیدار که در حاشیه سومین دور نشست وزرای خارجه چین و آسیای مرکزی برپا شد موضوعات مربوط به امنیت منطقه‌ای بررسی و در خصوص مسائل مهم بین المللی تبادل نظر صورت گرفت.

ضرورت استفاده حداکثری از زیرساخت‌های حمل و نقل زمینی و دریایی مدرن موجود در قزاقستان و ترکمنستان از جمله دیگر موضوعاتی بود که مورد توجه ویژه دو طرف قرار گرفت.

دو طرف علاقه متقابل خود را برای تقویت و گسترش بیشتر روابط سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و بشردوستانه در روح دوستی، حسن همجواری و مشارکت استراتژیک تایید و موضوعات مربوط به تعامل در ساختارهای چندجانبه، از جمله مشارکت در سطوح بالا و عالی در رویدادهای آتی بین‌المللی و منطقه را بررسی کردند.

طی این دیدار همچنین دستور کار منطقه‌ای و بین المللی مورد بحث  بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه ترکمنستان روز گذشته به منظور شرکت در سومین نشست وزرای امور خارجه کشورهای «آسیای مرکزی- چین» و همچنین انجام مذاکرات دوجانبه وارد «نورسلطان» پایتخت قزاقستان شده است.

بالا